dilluns, 10 de setembre de 2018

Història, Geografia i Art. Materials per al BATXILLERAT

El professorat del Seminari de Ciències Socials posa a disposició de l'alumnat de BATXILLERAT carpetes, organitzades per grups i allotjades al núvol (Dropbox), amb materials diversos.
Pretenem facilitar l'accés a determinats continguts i procediments que professores i professors hem considerat interessants per a les assignatures d'Història, Geografia i Art, i que difícilment es podrien transmetre fent servir mitjans tradicionals, com les fotocòpies. 

Per accedir-hi cliqueu els enllaços corresponents:
Alícia López
BATX. 2B Història de l'Art

Begoña Tena

Emili J. Goñi

dijous, 8 de febrer de 2018

SORTIDA Parc Arqueològic Mines de Gavà

Aquest mes de febrer, els alumnes de primer d’ESO visitarem el Parc Arqueològic Mines de Gavà.
Podrem conèixer com era la vida quotidiana dels habitants del Gavà de fa 6.000 anys i sobretot el  treball a l'interior de les mines, les més antigues d'Europa i les úniques dedicades a l'extracció de la variscita, un mineral semipreciós utilitzat per confeccionar joies.
Participarem també en el taller Investigació oberta: neolític. Volem que els alumnes prenguin consciència de la metodologia de l'arqueòleg i l'apassionant món de la recerca. Es proposarà descobrir un personatge enigmàtic a partir d'una sèrie de pistes que se’ls donen perquè facin una reconstrucció del passat neolític.

ESO 1B

dilluns, 29 de gener de 2018

27 gener. Dia internacional en memòria de les víctimes de l’HolocaustL’institut Miramar, amb la participació activa dels alumnes de Món contemporani, s’ha sumat a la commemoració del Dia de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat que té el seu origen en l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau, el 27 de gener de 1945. Després serien alliberats els camps de Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück i els altres. Auschwitz, en paraules el seu comandant Rudolf Höss, va representar “la major instal·lació per exterminar éssers humans de la història”.
El totalitarisme nazi, un inefable document de barbàrie, no només va ser una gegantina fàbrica de mort sinó també un projecte planificat d'oblit. Van intentar que no quedés cap empremta en la memòria de la humanitat. Com afirmava Primo Levi "els lager s'havien tornat perillosos per l'Alemanya hitleriana, perquè guardaven el secret del major crim comès en la història de la humanitat”.

La UNESCO, amb aquesta jornada de record, adverteix que el genocidi perpetrat durant la Segona Guerra Mundial no pertany només al passat. És una història viva, que ens concerneix a tots, siguin quines siguin les nostres diferents procedències, cultures o religions.

divendres, 10 de novembre de 2017

EXPO Construir la revolució

El passat 7 de novembre de 2017 vam recordar els cent anys exactes de la presa del poder per Lenin i els bolxevics a Rússia. L’assalt al Palau d’Hivern de Sant Petersburg -el 25 d’octubre de 1917, d’acord amb el calendari julià vigent a Rússia- va motivar la caiguda del govern rus i el començament de l’anomenada Revolució d’Octubre.
Vladímir Lenin assumia el paper de cap del nou estat soviètic i començava la institucionalització d’un règim polític que durà oficialment fins el 25 de desembre de 1991, l’estat socialista o comunista.
L’Estat soviètic sorgit de la Revolució va promoure un nou llenguatge visual per construir una nova societat basada en l’ideal socialista. La dècada i mitja següent va ser un període d’intensa activitat i innovació en el camp de les arts -i sobretot entre els arquitectes-, marcat per les formes geomètriques pures.
El nou Estat requeria nous tipus d’edificis, des de cases comuna, clubs i equipaments esportius per al proletariat victoriós, fins a fàbriques i centrals elèctriques, per fer front als ambiciosos plans d’industrialització, i també centres d’operacions per a la promulgació de polítiques d’Estat i la difusió de propaganda, entre els quals cal destacar el Mausoleu de Lenin.
Els alumnes de Món Contemporani, de primer de batxillerat, hem volgut commemorar el centenari col·laborant en l’exposició Construir la Revolució. Arquitectura a Rússia, 1917-1935, un dels períodes més excepcionals de la història de l’arquitectura i de les arts visuals.

dilluns, 2 d’octubre de 2017

Objectiu: Madrid

El departament de Ciències Socials de l’Institut Miramar s’ha proposat presentar de nou el viatge a Madrid per a alumnat d’Història de l’Art de segon de Batxillerat que en altres cursos s’havia ofert al nostre centre.
L’objectiu d’aquesta sortida és aprofitar la riquesa artística i cultural que ens ofereixen els museus de la capital. L’activitat es complementarà amb diferents recorreguts urbans per el Madrid històric i, si és possible, amb una visita al Congres de Diputats.
Òbviament, el viatge va molt més enllà d’ésser un reforç de coneixements per als i les alumnes que es presentaran a les proves d’accés a la Universitat per esdevenir una  oportunitat de gaudi del patrimoni.


dimarts, 26 de setembre de 2017

Geografia i Història. Materials per a l'ESO

Per complementar la informació que estem treballant al llibre de text, des del Seminari de Ciències Socials, us oferim alguns materialspropostes de treball o activitats de preparació d'exàmens que estan a la vostra disposició en el DropBox, en la carpeta Ciències Socials. ESO

Recordeu que, per descarregar les carpetes, no cal instal·lar el programa.
Per accedir-hi cliqueu els enllaços corresponents:

Emili J. Goñi

dilluns, 26 de juny de 2017

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors. Activitats d'estiu

El seminari de Geografia i Història informa els alumnes que tinguin pendent l'assignatura de Ciències Socials en algun dels cursos anteriors sobre les activitats de recuperació durant l'estiu i les proves extraordinàries de setembre de 2017.
1. Prova escrita.
Els alumnes amb matèries pendents us haureu de presentar a la realització d’una prova escrita de recuperació, que es convocarà l'1 de setembre de 2017, dilluns.
2. Dossier de recuperació.
El dossier el trobareu en internet, en una carpeta de Dropbox identificada amb el nom:
(Feu clic sobre la matèria pendent)

Cal que imprimiu els arxius (pdf) corresponents als temes que s'han de recuperar. Estan en la carpeta:   01 Dossier d'activitats.
Per contestar correctament les activitats, hem incorporat el resum dels temes seleccionats. No cal imprimir-los. Els trobareu en la carpeta:   02 Teoria Resums.
El dossier l'haureu de presentar el mateix dia de la prova
Condicions de presentació del dossier:
- La presentació del dossier ("quadern de treball") s'haurà de fer -necessàriament- en un portafolis de plàstic senzill, mida Din-A4.
- S’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades.
- Les activitats han de ser contestades de la manera més completa i personal possible.
- La feina ha d’estar polida i correctament presentada, tant pel que fa a l’ordre com a l’adequat nivell ortogràfic.
3. Nota de recuperació.
La prova escrita suposarà el 40% de la nota i el dossier d’activitats, el 60% de la qualificació. Per poder recuperar la matèria s’ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc, i la prova escrita i el dossier no poden tenir una nota inferior a quatre.